Điều Khoản Sử Dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm mạng tuyển dụng Nhật Bản StepUpHR.vn!
Website thuộc sự quản lý của Công ty TNHH TRYCZ - công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản và chi nhánh văn phòng tại Việt Nam.
Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website https://www.stepuphr.vn bao gồm:
1 - Dịch vụ của Step Up
2 - Sử dụng Step Up
3 - Quyền sử dụng tài khoản
4 - Nghĩa vụ khi sử dụng tài khoản
5 - Quyền sở hữu trí tuệ
6 - Vấn đề bảo mật
7 - Xử lý vi phạm
8 - Vấn đề khác
Khi chấp thuận Điều Khoản Về Sử Dụng & Bảo Mật này là bạn đã đồng ý với các quy định khi sử dụng dịch vụ của website StepUp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email sales@StepUpHR.vn hoặc số điện thoại (08) 38 272 116 ~ (08) 38 272 117

1. DỊCH VỤ CỦA STEP UP

Mạng tuyển dụng Nhật bản www.stepuphr.vn chấp thuận đăng tin tuyển dụng của tất cả các công ty không phân biệt ngành nghề, khu vực địa lý, ngoại trừ những công ty hoặc tin tuyển dụng vi phạm tại điều 2, 4 và điều 5. Với thế mạnh là nơi tập trung các tin tuyển dụng nhân sự biết tiếng Nhật, các tin vị tuyển dụng của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, công ty Nhật Bản tại Nhật. Mọi người dùng, không phân biệt đối tượng khi đến với trang Step Up đều có thể thấy tất cả các tin được đăng tuyển.

2. SỬ DỤNG STEP UP

2.1 Đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng
Bạn đồng ý cung cấp một số thông tin liên hệ cơ bản để tạo lập và duy trì tài khoản, cũng như tạo cơ sở dữ liệu để ứng viên liên hệ sau này. Mọi xác nhận để kích hoạt tài khoản và giao dịch với Step Up về sau sẽ được gửi qua email bạn đã đăng ký.
Nhằm đảm bảo chất lượng tin tuyển dụng trên website và giữ vững uy tín đối với ứng viên tìm việc, Step Up có quyền thao tác, chỉnh sửa những tin tuyển dụng sai quy cách và không duyệt những công việc mang tính chất tìm kiếm ứng viên cho dịch vụ tuyển dụng/cung ứng nhân sự cho công ty khác, không nhằm mục đích tìm kiếm nhân sự phục vụ trực tiếp cho Quý công ty.
Nếu xét thấy tài khoản của Quý công ty vi phạm những quy định này, trong trường hợp xấu nhất StepUpHR.vn có thể sẽ tạm thời khóa tài khoản để đảm bảo quyền lợi cho ứng viên cũng như chất lượng tin tuyển dụng trên website Step Up.
2.2 Đăng ký hồ sơ ứng viên
Bạn đồng ý cung cấp một số thông tin liên hệ cơ bản để tạo lập và duy trì tài khoản, cũng như tạo cơ sở dữ liệu để nhà tuyển dụng liên hệ sau này. Mọi xác nhận để kích hoạt tài khoản và giao dịch với Step Up về sau sẽ được gửi qua email bạn đã đăng ký.
Toàn bộ thông tin cá nhân cần bảo mật sẽ được bảo mật theo những quy định dưới đây và tại QUY ĐỊNH BẢO MẬT của website.

3. QUYỀN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

- Bạn có quyền tạo một tài khoản và sử dụng với mật khẩu do chính mình tạo ra.
- Khi quên mật khẩu bạn có quyền yêu cầu Step Up xác nhận để tạo lập mật khẩu mới.
- Nhà tuyển dụng có quyền đăng tuyển, quản lý thông tin công ty, tin tuyển dụng và biết thông tin trên CV ứng tuyển cho công ty mình.
- Ứng viên có quyền cập nhật, chỉnh sửa CV và ứng tuyển vào bất cứ công việc nào trên Step Up.

4. NGHĨA VỤ KHI SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Khi sử dụng dịch vụ trên website Step Up, bạn không được thực hiện những hành vi bị cấm sau:
1/ Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông tin chống phá Nhà Nước Việt Nam.
2/ Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
3/ Tiết lộ bí mật Nhà Nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
4/ Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.
5/ Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.
6/ Đề cập đến các vấn đề tiêu cực về chính trị và tôn giáo.
7/ Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam.
8/ Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.
9/ Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến website www.stepuphr.vn . Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác.
10/ Tuyên bố có liên hệ hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố cho mối liên hệ đó.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1 Về thông tin do Step Up cung cấp
Step Up cho phép truy cập đến nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác. Đồng thời bạn thừa nhận rằng các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.
Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Step Up thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Step Up, bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, in một bản sao của từng đoạn nội dung, tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.
Bất kỳ bản sao nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các nguồn thông tin ban đầu của Step Up và địa chỉ URL của website. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.
5.2 Về thông tin do người dùng cung cấp
Bạn chỉ có thể tải lên, truyền, gửi, công bố, mô phỏng, phân phối lên Step Up phần những nội dung không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ của cá nhân, tổ chức nào. Hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Step Up mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền. Với việc đưa nội dung lên là bạn đã tự động cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Step Up quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Step Up cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Step Up dùng tên và logo công ty bạn vì các mục đích tiếp thị và quảng bá.

6. VẤN ĐỀ BẢO MẬT

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.
Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Step Up.
Ngoài ra, nhà tuyển dụng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo thỏa thuận quy định.

7. XỬ LÝ VI PHẠM

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều nào trong nội dung điều khoản này, thì Step Up có quyền gỡ bỏ mọi thông tin liên hệ, tin tuyển dụng, đường dẫn của bạn và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bạn. Đồng thời, Step Up có quyền yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm đó gây ra.

8. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Step Up và bạn. website Step Up có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi có thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên website Step Up.
Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập website Step Up. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Step Up sau thông báo về việc sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi.
Nếu một điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật định hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực. Việc website Step Up không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật của chính quyền sở tại của website Step Up, trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật. Bạn và website Step Up đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án tỉnh hay thành phố đó.
Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện trên Step Up có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ website Step Up đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của website Step Up về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của website Step Up bởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó.

Chat ngay để được tư vấn - Step Up đang online.
stepup
Step Up xin chào bạn !
Tên bắt buộc nhập
Email bắt buộc nhập
Số Điện Thoại bắt buộc nhập
avatar


{{row.user_name}}

avatar


{{chat_with_admin.user_name}}

{{chat_with_admin.user_name}} đang gõ ...