Quy Định Bảo Mật

Mạng tuyển dụng Nhật Bản Stepuphr.vn tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi hiểu bạn muốn biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân của bạn như thế nào. Xin hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi. Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng StepUpHR.vn có nghĩa rằng bạn đã đồng ý và chấp nhận với các điều khoản trong QUY ĐỊNH BẢO MẬT này của chúng tôi.
1 - Các thông tin được tập hợp
2 - Cách thức sử dụng thông tin
3 - Bảo đảm an toàn thông tin
4 - Cookies
5 - Các liên kết đến website khác
6 - Quyền thao tác của bạn
7 - Thay đổi trong điều khoản
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những quy định này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email sales@StepUpHR.vn hoặc số điện thoại (08) 38 272 116 ~ (08) 38 272 117

1. CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC TẬP HỢP

Stepuphr.vn tập hợp các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email, điạ chỉ, số điện thoại, ngày sinh, và các thông tin khác khi bạn đăng ký tài khoản, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân/ tổ chức khi sử dụng Mạng tuyển dụng Nhật Bản Stepuphr.vn.
Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân. Tuy nhiên để có thể truy cập những nơi cần sự đăng ký, bạn phải thực hiện việc đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của chúng tôi.
Chúng tôi cũng tập hợp các dữ liệu thông thường của người truy cập như: địa chỉ IP, trình duyệt web, các kiểu của hệ thống điều hành, thời gian, ngày bạn truy cập vào website,... Trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ kết hợp những dữ liệu thông thường với những thông tin cá nhân có chọn lọc đã được sự thống nhất từ phía khách hàng

2. CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp chỉ để hồi đáp những thắc mắc hay thực hiện các yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng
Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với những đối tác khác, nhưng chỉ khi thực sự cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của bạn hay cho những mục đích liên quan.Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân hoặc đối tác mà chúng tôi hợp tác để cung cấp các dịch vụ.
Ngoài ra chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin nhất định trong trường hợp được Pháp Luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định rõ rằng điều đó đủ cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân thích hợp.
Dữ liệu khách hàng của Stepuphr.vn có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định hợp pháp để quản lý công ty khi công ty được sáp nhập, được mua lại hoặc phá sản.

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích đúng đắn của chúng tôi, đồng thời duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác cũng như tính bảo mật cho những thông tin mà bạn cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những điều khoản để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

4. COOKIES

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trên website.
Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần.Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.
Trong trang Mạng tuyển dụng Nhật Bản StepUpHR.vn, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và Stepuphr.vn không thể truy cập vào thông tin này. Bất kể lúc nào bạn truy cập vào website, hầu hết các trình duyệt sẽ đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thể điều chỉnh lại trạng thái cookies trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi cũng có những thiết lập sẵn về cookies cho website của mình.

Nếu bạn nhấp vào đường dẫn liên kết sang website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang Stepuphr.vn và sẽ đến trang mà bạn đã chọn. Đồng thời, chúng tôi không có trách nhiệm kiểm soát các hoạt động kinh doanh, độ an toàn hay tất cả những nội dung thể hiện trên website của bên thứ ba đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để hạn chế sự hiện diện của những liên kết không an toàn.

6. QUYỀN THAO TÁC CỦA BẠN

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Thế nhưng trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đã mất từ cơ sở dữ liệu để giải quyết các tranh chấp, thực thi quyền lợi cho người sử dụng mà chúng tôi đã thỏa thuận, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và hoạt động của website.

7. THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản nêu trên. Xin thường xuyên cập nhật để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
Việc tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận với bản quy định bảo mật trực tuyến này. Mạng tuyển dụng Nhật Bản StepUpHR.vn chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Chat ngay để được tư vấn - Step Up đang online.
stepup
Step Up xin chào bạn !
Tên bắt buộc nhập
Email bắt buộc nhập
Số Điện Thoại bắt buộc nhập
avatar


{{row.user_name}}

avatar


{{chat_with_admin.user_name}}

{{chat_with_admin.user_name}} đang gõ ...